Här hittar du föredragsbilder från Gilla Jobbet 26 oktober 2023 i Stockholm!

Forskare och andra experter delar med sig av de bilder de visade på sina föredrag.

Några har av olika skäl valt att inte göra det.

Hillevi Hämpälä: Ljusarbetsmiljö och synergonomi

Therese Eskilsson_och Nathalie Robert Edgar: Arbetsplatsdialogen

Mikael Rehnberg: Stressrelaterad ohälsa och OSA i praktiken

Linda Rose och Peter Johansson: Händerna och arbetsmiljön

Kristina Sundqvist och Magnus Nyqvist: Alkohol och arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets regelförnyelse

Ellinor Eriksson; Kris och mental belastning_

Robert Persson Asplund: Därför lönar det sig att investera i arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Jonas Söderström: Så kan du förbättra den digitala arbetsmiljön

Kristina Palm: Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv

Lina Ejlertsson: Återhämtning i vardagen

Caroline Lornudd: Det hållbara arbetslivet måste börja uppifrån

Åsa Cajander: Artificiell intelligens, automatisering och arbetsmiljö

Stefan Blomberg: Mobbning

Christina Björklund och Hanna Irehill: Unga chefer

Cecilia Österman: Förbi_fallgroparna i SAM

Andreas Stenling: Ledarskapsstilar som främjar välbefinnande

Thorbjörn Hellmouth: Förebygg och hantera hot och våld

Lena Abrahamsson: Jämställdhet och arbetsmiljö