B.6 Mer arbetsglädje med bättre kommunikation

Amy Hemviken, författare och föreläsare

Hur ska vi prata, mejla, mötas, fika och skämta för att få en god organisatorisk social arbetsmiljö – så att alla kan gilla jobbet?

Ami Hemviken talar om hur sättet vi kommunicerar på kan göra arbetsdagen roligare, snällare och mer produktiv – och förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Vad går att göra på organisatorisk nivå för att främja god kommunikation, och motverka riskfaktorer när det gäller kommunikation?

Hon har skrivit två böcker som berör dessa frågor: Le! Det är inte tanken som räknas. Om vikten av att ha kul på jobbet” och ”Nå in. Nå fram. Få igenom. Medveten kommunikation på jobbet.”

B.5 Återhämtning i arbetsvardagen

Lina Ejlertsson, konsult

Det är inte bara vila som ger oss återhämtning. Och även under arbetsdagen kan vi återhämta oss. Hur?

Det handlar bland annat om att försöka skapa variation i arbetet när det gäller tempo, uppgifter och plats där man arbetar.

En annan viktig faktor är arbetsgemenskapen: bra relationer mellan de anställda, ett samarbete som fungerar, och att man visar att man uppskattar varandra. Och arbetet behöver vara hanterbart, så att de anställda har kontroll över sin arbetssituation och möjligheter att påverka, och att reflektera och att hinna avsluta en uppgift innan de påbörjar nästa.

Om allt detta har Lina Ejlertsson skrivit i sin doktorsavhandling, och hon har på olika sätt medverkat i skilda verksamheters satsningar på att få till stånd återhämtning under arbetsvardagen.


B.2 Förebygg och hantera hot och våld

Alexander Tilly, psykolog

Hur kan vi på arbetsplatsen förebygga och hantera hot- och våldhändelser?

Alexander Tilly är författare till boken ”Förebygg hot och våld” och berättar om faktorer som ökar risken för hotfulla situationer, strategier för att förebygga och minska risker, och metoder för att hantera hotfulla situationer akut.

Han ger vetenskapliga perspektiv på aggressivitet och människor som hotar, och ger praktiska råd och verktyg när man måste ge negativa besked och upprätthålla viktiga principer och regler.

B.1 Mobbning

Stefan Blomberg, Arbets- och miljömedicin i Linköping

Ingen vill ha mobbning och kränkande särbehandling på arbetsplatsen! Men hur gör man för att förebygga detta? Och vad gör man när det uppstår sådana problem?

I Arbetsmiljöverkets förskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö står det att arbetsgivaren ska klargöra att man inte accepterar kränkande särbehandling på arbetsplatsen, och vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till det. Arbetsgivaren ska också ha tydliga rutiner för vad man ska göra, om mobbning ändå inträffar.

Stefan Blomberg har under många år utrett mobbningsärenden, skrivit boken ”Mobbning på jobbet” och varit huvudförfattare till Mynaks riktlinjer inom område. Han berättar om mobbning ur både individens och organisationens perspektiv, och talar om vad man ska ha koll på för att tidigt upptäcka tendenser, om hur grogrunden kan se ut, och om beredskap för att ge ett bra stöd till dem som blir utsatta.