B.2 Förebygg och hantera hot och våld

Alexander Tilly, psykolog

Hur kan vi på arbetsplatsen förebygga och hantera hot- och våldhändelser?

Alexander Tilly är författare till boken ”Förebygg hot och våld” och berättar om faktorer som ökar risken för hotfulla situationer, strategier för att förebygga och minska risker, och metoder för att hantera hotfulla situationer akut.

Han ger vetenskapliga perspektiv på aggressivitet och människor som hotar, och ger praktiska råd och verktyg när man måste ge negativa besked och upprätthålla viktiga principer och regler.