B.1 Mobbning

Stefan Blomberg, Arbets- och miljömedicin i Linköping

Ingen vill ha mobbning och kränkande särbehandling på arbetsplatsen! Men hur gör man för att förebygga detta? Och vad gör man när det uppstår sådana problem?

I Arbetsmiljöverkets förskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö står det att arbetsgivaren ska klargöra att man inte accepterar kränkande särbehandling på arbetsplatsen, och vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till det. Arbetsgivaren ska också ha tydliga rutiner för vad man ska göra, om mobbning ändå inträffar.

Stefan Blomberg har under många år utrett mobbningsärenden, skrivit boken ”Mobbning på jobbet” och varit huvudförfattare till Mynaks riktlinjer inom område. Han berättar om mobbning ur både individens och organisationens perspektiv, och talar om vad man ska ha koll på för att tidigt upptäcka tendenser, om hur grogrunden kan se ut, och om beredskap för att ge ett bra stöd till dem som blir utsatta.