B.5 Återhämtning i arbetsvardagen

Lina Ejlertsson, konsult

Det är inte bara vila som ger oss återhämtning. Och även under arbetsdagen kan vi återhämta oss. Hur?

Det handlar bland annat om att försöka skapa variation i arbetet när det gäller tempo, uppgifter och plats där man arbetar.

En annan viktig faktor är arbetsgemenskapen: bra relationer mellan de anställda, ett samarbete som fungerar, och att man visar att man uppskattar varandra. Och arbetet behöver vara hanterbart, så att de anställda har kontroll över sin arbetssituation och möjligheter att påverka, och att reflektera och att hinna avsluta en uppgift innan de påbörjar nästa.

Om allt detta har Lina Ejlertsson skrivit i sin doktorsavhandling, och hon har på olika sätt medverkat i skilda verksamheters satsningar på att få till stånd återhämtning under arbetsvardagen.