D.2 Ledarskapsstilar som främjar välbefinnande

Anders Stenling, Umeå Universitet

Kan olika ledarbeteenden påverka arbetsmiljön? Går det att underlätta för hälsofrämjande ledarskap – och att motverka motsatsen?

”Ledarskapets betydelse för medarbetares välbefinnande och prestation” heter en kunskapssammanställning som Myndigheten för arbetsmiljökunskap gav ut 2022.

Där framgår bland annat att det i stort sett aldrig handlar om chefer som individer är ”goda” eller ”onda”!  Istället handlar det om ledarbeteenden, och vilka organisatoriska förutsättningar som chefer har.

Om detta berättar Anders Stenling, en av författarna till kunskapssammanställningen, som tillhör en forskargrupp som i flera projekt har studerat konstruktiva ledarskapsbeteenden och deras motsatser.

Chefen kan genom sitt beteende främja god organisatorisk och social arbetsmiljö, och de anställdas välbefinnande och prestation!