E.1 Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv – på jobbet och hemma

Kristina Palm, Karlstads universitet

Med teknikens hjälp jobbar alltfler även hemma. Det kan göra det lättare att få ihop arbets- och familjeliv, och därmed minska stress. Men uppluckrade gränser mellan arbete och fritid kan också försvåra återhämtning och avkoppling.

Pandemitidens stora ”hemflyttning” av arbetet, som berörde cirka hälften av alla anställda, förstärkte den här utvecklingen.

Hur kan man använda den nya teknikens möjligheter på ett sätt som är hållbart för individen?

Kristina Palm beskriver olika strategier som individer har för att hantera gränsen mellan arbete och övrigt liv. Hon ger konkreta råd och rekommendationer, och presenterar checklistor på vad man ska tänka på.