D.2 Ledarskapsstilar som främjar välbefinnande

Anders Stenling, Umeå Universitet

Kan olika ledarbeteenden påverka arbetsmiljön? Går det att underlätta för hälsofrämjande ledarskap – och att motverka motsatsen?

”Ledarskapets betydelse för medarbetares välbefinnande och prestation” heter en kunskapssammanställning som Myndigheten för arbetsmiljökunskap gav ut 2022.

Där framgår bland annat att det i stort sett aldrig handlar om chefer som individer är ”goda” eller ”onda”!  Istället handlar det om ledarbeteenden, och vilka organisatoriska förutsättningar som chefer har.

Om detta berättar Anders Stenling, en av författarna till kunskapssammanställningen, som tillhör en forskargrupp som i flera projekt har studerat konstruktiva ledarskapsbeteenden och deras motsatser.

Chefen kan genom sitt beteende främja god organisatorisk och social arbetsmiljö, och de anställdas välbefinnande och prestation!

D.1 Unga chefers arbete och arbetsmiljö

Christina Björklund, Stockholms universitet

Hanna Irehill, Umeå universitet

Hur kan man förbättra unga chefers förutsättningar i jobbet, så att fler vill fortsätta och färre vill lämna sina chefsjobb?  Vilka arbetsmiljöfaktorer underlättar för dem att gilla jobbet?

Dessa frågor har forskare i Umeå och Stockholm studerat i två projekt och de kommer med konkreta råd om vad som går att göra.

Det här ett område som många funderar på, eftersom mer än varannan ung chef, enligt en undersökning, funderar på att sluta. Ofta är det av skäl som har med arbetsmiljö och arbetsförhållanden att göra.