D.1 Unga chefers arbete och arbetsmiljö

Christina Björklund, Stockholms universitet

Hanna Irehill, Umeå universitet

Hur kan man förbättra unga chefers förutsättningar i jobbet, så att fler vill fortsätta och färre vill lämna sina chefsjobb?  Vilka arbetsmiljöfaktorer underlättar för dem att gilla jobbet?

Dessa frågor har forskare i Umeå och Stockholm studerat i två projekt och de kommer med konkreta råd om vad som går att göra.

Det här ett område som många funderar på, eftersom mer än varannan ung chef, enligt en undersökning, funderar på att sluta. Ofta är det av skäl som har med arbetsmiljö och arbetsförhållanden att göra.