C.5 Skadligt bruk i arbetslivet

Kristina Sundqvist, Stockholms universitet

Skadligt bruk av alkohol och droger leder till ökad sjukfrånvaro, trötthet och minskad produktivitet – och berör även säkerheten på arbetsplatsen. Vad kan man göra?

Skadligt bruk är ett betydande hälsoproblem som orsakar försämrad arbetsförmåga på grund av skador och sjukdomar eller sociala problem.    Kristina Sundqvist leder en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som studerar vad hur man arbetsplatser kan arbeta förebygga att medarbetare utvecklar problem med alkohol och droger och vad arbetsplatser och chefer kan göra för att stötta och hjälpa medarbetare.