E.2 Virtuellt kontorsarbete

Cecilia Berlin, Chalmers

Maral Babapour Chafi, Chalmers

Du sätter på dig en utrustning framför ögonen och kliver in i ett annorlunda men konstgjort kontor, som du upplever som ”på riktigt”. Det erbjuder arbetssätt som gör att du kan röra på dig annorlunda och ta mer plats medan du arbetar, jämfört med att vara begränsad till en fysisk arbetsstation. Fungerar detta i praktiken? Vilka fördelar och nackdelar finns det?

Tekniken kallas för ”Virtual reality”, VR, och hittills är det mest datorspelsvärlden som använt och utvecklat den.  Kan man använda det också på jobbet, för att arbeta på nya sätt? Kan man för vissa uppgifter ersätta datorn med en ”informationsvägg”, som man hanterar med sina händer?

Cecilia Berlin och Maral Babapour Chafi forskar om en teknik som ännu inte är vanlig på arbetsplatser, och undersöker dess möjliga konsekvenser för arbetsmiljö och välbefinnande.  Hur påverkar tekniken hur människor beter sig, mår och presterar? Varför bestämmer de sig för att använda eller undvika tekniken? Kan nya risker ersätta gamla: VR-nacke istället för musarm? Vad händer med hur människor kan koncentrera sig, och kommunicera och samarbeta med andra?