C.3 Friskfaktorer och arbetsmiljöarbetet

Charlotte Wiberg Wikholm, Suntarbetsliv

Cecilia Skeppar, Suntarbetsliv

Vad är friskfaktorer? Hur kan man komma igång och jobba med dem praktiskt, som en del av arbetsmiljöarbetet?

Föreskrifterna om det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), och om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, samspelar med ett antal friskfaktorerna. Föreskrifterna beskriver hur man ska undersöka arbetsmiljön på arbetsplatsen, medan friskfaktorerna visar hur en organisation ser ut när den fungerar väl.  Vi behöver både ett bra SAM och ett bra systematiskt friskfaktorarbete, att kunna bibehålla starka friskfaktorer, och utveckla mindre starka friskfaktorer.

Talarna berättar om detta, och om praktiska erfarenheter från arbetsplatser som arbetat med friskfaktorer.