C.2 Det hållbara arbetslivet måste börja högst upp

Caroline Lornudd, Mälardalens universitet

Vad betyder styrelsen i en privat eller offentlig verksamhet, för att förbättra arbetsmiljön? Vad behöver styrelsen göra för att ge goda förutsättningar för de anställda att göra ett bra jobb, med hälsan och arbetsglädjen i behåll?

Ett champagnetorn består av glas ställda ovanpå varandra. Genom att hälla i det översta glaset så att det flödar över, rinner nedåt champagnen nedåt och fyller alla andra glas. Den här ovanliga liknelsen använder Caroline Lornudd för att beskriva hur organisatoriska värden – olika styrsignaler – ” rinner” nedåt i en vanlig organisation, från den högsta ledningen.  Hon har studerat hur styrelser i verksamheter kan främja (eller motverka) ansträngningarna att skapa ett hållbart arbetsliv.

Caroline Lornudd menar att det är centralt att man inser att de flesta chefer och medarbetare för det mesta har mycket att göra, och måste de välja vad de satsar sin tid på. Det valet påverkas i hög grad av de styrsignaler som kommer med champagneglaset ovanför.

Hon tips om hur man kan styra och leda för att få ”ett sprudlande prestationsklimat” och en god organisatorisk och social arbetsmiljö.