C.1 Stöd till chefer  för att hantera fysisk och psykisk ohälsa på arbetsplatsen - Arbetsplatsdialogen

Therese Eskilsson, Umeå universitet

Nathalie Robert Edgar, Prevent

Chefer ska förebygga ohälsa hos medarbetarna, och vid behov anpassa arbetet. Men hur gör man det? Hur ska man prata med anställda som inte mår bra? 

Vid Umeå universitet har Therese Eskilsson, utifrån sin forskning,  utvecklat och prövat ett stöd för chefer: Arbetsplatsdialog för arbetsgivare (Ada). Det är en frågeguide som underlättar att ställa frågor för att få igång en dialog, såväl vid återgång till arbetet som för att förebygga sjukskrivning. Anpassning av arbetet är en viktig del i detta.

I samarbete med Prevent och arbetsmarknadens parter har hon tagit fram en digital version, Arbetsplatsdialogen, som har prövats på arbetsplatser.

Suntarbetsliv har också använt sig av en del av Therese Eskilssons forskningsresultat, i verktyget Prehabguiden.