A.3 Handintensivt arbete och vibrationer

Peter Johansson, Arbets- och miljömedicin i Uppsala

Linda Rose, KTH, Stockholm

Handbelastningar som hela tiden återkommer i arbetet orsakar skador i händer och armar för många människor. Vibrationer spelar ofta en stor roll.  Hur kan man förebygga skador genom att tidigt upptäcka och åtgärda risker?

Exempel på jobb där det gäller att se upp med dessa risker är arbete med lokalvård, styckning i livsmedelsindustri och en del byggarbetsuppgifter.

Vid Arbets- och miljömedicin i Uppsala tar de fram metoder för tt identifiera och riskbedöma handbelastande arbete, En checklista, en skattningsskala och en ny metod för att mäta muskelbelastning utvärderas just nu. Och vid KTH har de inom ramen för arbete med ett omfattande verktyg för att arbeta med ergonomi, Ramp, arbetat fram en del som handlar om handintensivt arbete.