A.2 Ljudarbetsmiljön går att förbättra

Sofie Fredriksson, Göteborgs universitet

Det är nödvändigt att förbättra ljudmiljön på många arbetsplatser där kommunikation mellan människor är en viktig del.

Buller kan orsaka många olika typer av hälsoproblem. Och det är går att göra något åt denna undervärderade arbetsmiljöfråga.

Det finns inte någon riktig gräns mellan hörselskadande och störande ljud – allt räknas som buller. På en del arbetsplatser finns det både ock.

Sofie Fredriksson studerar insatser och åtgärder för att sänka bullernivåerna i förskolan, men även förlossningsvård och andra arbetsplatser där anställda arbetar med människor, som restauranger och call-centers. Hon förmedlar grundläggande kunskaper om ljudarbetsmiljö, och berättar om insatser för att förbättra den.