A.1 Ljusarbetsmiljö och synergonomi

Hillevi Hemphälä, Lunds tekniska högskola

Hur vi har det med ljuset och synen på jobbet berör väldigt många människor, i de flesta branscher och yrken. Vad kan man göra?

Alltför många har synrelaterade besvär som suddig syn, grusiga ögon och ont i nacken – som i sin tur har samband med sådant som belysning, placering av dator och andra verktyg, med mera.

Hillevi Hemphälä har utvecklat en lättanvänd metod där man med en läsplatta kan göra en synergonomisk bedömning av ljusförhållanden, som exempelvis bländning och ljusstyrka.

Hon berättar om vad man ska tänka på för att få god synergonomi, med exempel på bra lösningar – och vanliga belysningsfallgropar. Varde ljus – ett gott ljus!