Motverka stress för ett mänskligare arbetsliv – Marie Åsberg, Cecilia Elander