Att introducera nyutbildade på ett bra sätt – Petter Gustavsson och Elin Frögéli​ 2022

Upptäck och förebygg stressrelaterad ohälsa – verktyg och konkreta strategier med Mikael Rehnberg

Motverka stress för ett mänskligare arbetsliv – Marie Åsberg, Cecilia Elander 2017