Stöd för en positiv rapporteringskultur som förebygger olyckor – Spendrups och Afa Försäkring 2022

Ensam eller stark? – Arbetsglädjen och det goda samarbetet – Oskar Henrikson 2022