Stöd för en positiv rapporteringskultur som förebygger olyckor – Spendrups och Afa Försäkring 2022