Friskfaktorernas roll i arbetsmiljöarbetet – Cecilia Skeppar och Ann-Charlotte Laurell 2022