Friskfaktorernas roll i arbetsmiljöarbetet – Cecilia Skeppar och Ann-Charlotte Laurell 2022

Socialt hållbara arbetsplatser – hur når man ner till golvet? med Cecilia Berlin 2018