E.4 Tekniken och framtidens arbetsliv

Lena Lid Falkman, Handelshögskolan i Stockholm

Lena Abrahamsson, Luleå tekniska universitet

Kristina Palm, Karolinska institutet

Hur inverkar digitaliseringen på kommunalt anställdas arbetsliv?  Vad hindrar och vad underlättar för ett hållbart arbete i en framtida digital industri? Hur ser framtiden för kontoren ut?  

Det här diskuterar nio forskare i tre kapitel i boken ”Framtidens arbetsliv. Arbetsvillkor och arbetsmiljö” som kom 2022.   Utifrån sin forskning målar de upp utopier och dystopier i kommunerna, frågar om nya tekniksprång i industrin handlar om ”vargen kommer” eller ”Guds gåva till mänskligheten”, och diskuterar vad som händer med kontorsarbetares arbetsmiljö när allt färre går varje dag till sin fasta arbetsplats på kontoret.

Tre av författarna berättar om kärnfrågorna i de möjliga teknikframtiderna i kommunernas vård och omsorg, i industrin och på kontoren, och de diskuterar skillnader och likheter och vad man kan göra för att tillvarata teknikens möjligheter att förbättra arbetsmiljön.