Synliggör synssätt som styr och stör med Lisbet Rydén på Gilla Jobbet i Malmö 2018

Synliggör synssätt som styr och stör – Fördjupningsseminarium med Lisbet Rydén 2018