Vinsten med rörelse och variation i arbetet – Charlotte Wåhlin 2022