Sund arbetstidsförläggning för god återhämtning – Göran Kecklund