Arbetsförmåga, arbetskrav och arbetsanpassning – Sara Göransson 2022