Föredragsmaterial från Gilla Jobbet

Nedan finner du material kopplat till respektive föredrag som genomfört på Gilla Jobbet. Om du vill ha ännu mer stöd i ditt arbetsmiljöarbete finner du det på respektive arrangörs hemsida.

 

 

April 2018

Cecilia Berlin: Socialt hållbara arbetsplatser – hur når man ner till golvet

Lisbeth Rydén: Synliggör synssatt som styr och stör

Ellen Landberg: Sätt stopp för sexuella trakasserier!

Fredrik Molin och Maija OxelhagBattre möten ökar arbetsgladjen

Stina Ellerfelt Sköld och Johan Mellnäs: Verktyg för att ta itu med OSA

Jonas Söderström:  Förbättra den digitala arbetsmiljön

Lisbeth Rydén: Synliggör synsätt som styr och stör – fördjupning

Filippa Restadh: Vässa SAM med hjälp av IA-systemet!

Stefan Blomberg: Stoppa mobbning på jobbet

Stefan Blomberg: Stoppa mobbning på jobbet – fördjupning

Mikael Rehnberg: Ta itu med stress och ohälsa! – Ingen presentaion

Ewa Wikström : Åldersmedvetet_ledarskap

Kerstin Wentz: En idealisk arbetssituation

 

 

Stockholm 26 oktober 2017

Cecilia Berlin: Socialt hållbara arbetplatser – hur når man ner till golvet? Inledningsanförande på Gilla Jobbet 2017.
Cecilia Berlin_GillaJobbet26 okt (002)

 

Få fler äldre att stanna längre – hur gör man?

Kerstin Nilsson
Handout Gillajobbet 2017 KN 20171026

Ewa Wikström
Presentation Ewa Wikström på Gilla Jobbet ht17

Lisa Schmidt
Lisa Schmidt Gilla Jobbet 171026

 

Hur unga möter arbetsmiljön – de första jobben under och efter plugget

Sara Thomee

Eva Jangdin
Unga i arbetslivet_åhörar

Bok: https://www.prevent.se/introduktionsguiden/

 

Bättre början mildrar krocken och får fler att stanna

Petter Gustavsson, Ann Rudman och Elin Frögéli
Petter Gustavsson gillajobbet_171026_skickad (002)

 

Förbättra arbetsresultatet och arbetsmiljön – samtidigt!

Jörgen Eklund
Jörgen Eklund Gilla jobbet 2017 utlagd version

Christina Engius
ArbetsmiljölyftetGilla jobbet 2017-10-26-filmerpåvimeo

Sanny Shamoun
Sanny Shamoun Gilla jobbet presentation II

 

Vinsterna med god arbetsmiljö

Anders Johrén
GillaJobbet 20171026 Anders Johren

Verktyg: https://www.prevent.se/lonsam/

Film från föredraget: https://www.youtube.com/watch?v=hWvpeam-uso

 

Undersök, riskbedöm och åtgärda med hjälp av checklistor i datorn, surfplattan eller mobilen

Gunnar Lagerström
Checklistor_gunnar_lagerström_20171023

Checklistor: http://www.prevent.se/checklistor

 

Två verktyg för att upptäcka, åtgärda och följa upp arbetsmiljörisker

Filippa Restadh
Presentation av IA-systemet (endast bilder)

Linda Rose
Gilla Jobbet_RAMP-presentation 2017-10-26_ version 2017-10-19_ LRose

Lars Samuelsson
RAMP på Scania_ Lars S_ V 2017-10-19

Mer info finns på: https://www.afaforsakring.se/forebyggande/ia/

Checklistor: http://www.prevent.se/checklistor

 

Upptäck och förebygg stressrelaterad ohälsa – verktyg och konkreta strategier

Mikael Rehnberg
Presentation kommer senare.

Film från föredraget: https://youtu.be/15V4NVuUEQg

 

Motverka stress för ett mänskligare arbetsliv – konkret hjälp i arbetet med att förebygga stressrelaterad ohälsa

Cecilia Elander, Marie Åsberg
ÅsbergElanderStress

Stresstest från Sunarbetsliv:  https://www.suntarbetsliv.se/verktyg/stress-och-balans

Stresstest från Prevent: https://www.prevent.se/enkat-stress

Film från föredraget: https://www.youtube.com/watch?v=a95ZtQK_3TI&t=1718s

 

 

Hur skapa bättre möten?

Maija Oxelhag, Birgitta Södergren
Gilla jobbet Bättre möten 2017-10-26 final (002)

Verktyget Bättre möten:  https://battremoten.suntarbetsliv.se/

Film från föredraget: https://www.youtube.com/watch?v=a5_N9MMy2OA&t=19s

 

Hitta balansen mellan jobbet och resten av livet

Frida Fossland, Sara Leijonqvist
Hittabalansen_Gillajobbet_FF_SL

Mer infohttp://www.balansguiden.se

 

Skatta ditt återhämtningsbehov

Kerstin Wentz
Behov av återhämtning Kerstin Wentz

 

Uppgiftsfördelning i arbetsmiljöarbetet

Anders Engqvist
ledarna fördelning

Bok: https://www.prevent.se/webbshop/produkter/uppgiftsfordelning-i-arbetsmiljoarbetet

 

Stöd i SAM-snurran – två sätt att ta reda på hur det står till och se till att något händer

Hanne Berthelsen och Hanna Ljungberg
Hanne Berthelsen Copsoq GILLA JOBBET 2017

Roger Hansson
Roger Hansson Gilla Jobbet slutversion
Tobias Åsell
Åsell STAMINA Gilla jobbet 2017

Magnus Svartengren
Svartengren 171026

Handbok systematiskt arbetsmiljöarbete: http://www.prevent.se/webbshop/bocker/

 

Hur är det med chefens arbetsmiljö och organisatoriska förutsättningar?

Erik Berntson, Malin Ljungzell, Annika Härenstam
Chefers arbetsmiljö och organistoriska förutsättningarV1025

 

Förebygg och hantera mobbning av chefer

Christina Björklund
Mobbning Gilla jobbet Björklund

 

Se upp – Låt inte synsättskrockar bli en organisatorisk arbetsmiljörisk!

Lisbeth Rydén
Lisbeth Rydén ppt Gilla Jobbet 26 okt

 

OSA – i praktiken
Johan Mellnäs, Stina Ellerfelt Sköld, Petra Salino
Inga föredragsbilder

OSA-kompassenhttps://www.suntarbetsliv.se/verktyg/osa-kompassen/

OSA-hjälpen: https://www.prevent.se/amnesomrade/arbetsorganisation/arbetsklimat/samlingssida-organisatorisk-social/

Film från föredraget:  https://www.youtube.com/watch?v=c_hw9e9OJ-E

 

Hälsa och skiftarbete

Göran Kecklund
Kecklund_gilla jobbet_171026

Anneli Renér, Percy Schiöld
Sunt arbetsliv-Gilla jobbet Skiftarbete och hälsa bilder mönsterås

Broschyr om skiftarbete och hälse: http://www.prevent.se/webbshop/produkter/skiftarbete–din-halsa

Utbildning: http://www.prevent.se/webbshop/produkter/skiftarbete–och-halsa

 

Lär dig att skapa en god samarbetskultur – för att förebygga konflikter
Thomas Jordan
Konflikthantering i arbetslivet hela (004)

 

Mobbning på jobbet – uttryck och åtgärder

Stefan Blomberg
StefanBlomberg2017-10 Gilla Jobbet (16-9) kopia

 

Digital arbetsmiljö

Jan Gulliksen
JanGulliksenGilla Jobbet 2017-10-26

Film från föredraget: https://www.youtube.com/watch?v=PyU5Mqrn-RM

 

Jonas Söderström
Jonas Södersttröm slutversion digital arbetsmiljo- Gilla jobbet okt 2017

Film från föredraget: https://www.youtube.com/watch?v=3EHCeeTnBbo

 

Anna Pramborg
Digital am Gilla Jobbet 26 okt 2017 A Pramborg Suntarbetsliv

Film från föredraget: https://www.youtube.com/watch?v=uWi_0dsutZ4

 

Fredrik Beskow
Inför rätt IT – GJ Fredrik Beskow v2

Film från föredraget: https://youtu.be/uwK-9wckupM

Mer info finns på: https://www.prevent.se/enkat-itstress

 

 

Robotarna kommer alltmer – vad innebär det för arbetsmiljön?

Christian Smith
robotar_och_arbetsmiljo_still smith

Adam Hagman
Robotdalen_engAdam Hagman