Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Första aktiviteten är ett event med temat ”Den hållbara arbetsplatsen”. Boka den 26 oktober 2017 i Stockholm. Vi kommer vara på Folkets Hus och Norra Latin vid Norra Bantorget i centrala Stockholm, tiden är 09.00-16.30 och eventet är kostnadsfritt! Under våren kommer vi genomföra event i Malmö, Göteborg, Falun och Umeå. Mer information kommer i höst!

 

Om Gilla Jobbet

Gilla Jobbet startades av arbetsmarknadens parter 2011 eftersom det saknades en gemensam arena där arbetsmiljöfrågan kunde lyftas. Att satsa på arbetsmiljö är inget nytt, det har arbetsmarknadens parter gjort genom sina bolag AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv sedan decennier tillbaka. Det som är unikt med Gilla Jobbet är att alla organisationer är med i projektet – detta för att sätta fokus på och höja prioriteringen av arbetsmiljöfrågan.

En viktig del i Gilla Jobbets uppdrag är att bidra till att omsätta forskningsresultat till praktisk tillämpning och ge stöd och verktyg till målgrupperna så de kan tillämpa kunskapen på arbetsplatsen.

2012 och 2014 genomfördes två event på Stockholmsmässan. Vid båda tillfällena deltog närmare 5 000 under två dagar. Under de kommande tre åren kommer ett antal aktiviteter genomföras. Först ut är en konferens i Stockholm den 26 oktober 2017. Temat på konferensen är ”Den hållbara arbetsplatsen”.

Gilla Jobbet arrangeras av AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv tillsammans med fackförbund och arbetsgivarorganisationer inom den privata sektorn samt kommun- och landstingssektorn.