Föredragspresentationer från Gilla Jobbet 26 oktober 2016

Cecilia Berlin: Socialt hållbara arbetplatser – hur når man ner till golvet? Inledningsanförande på Gilla Jobbet 2017.
Cecilia Berlin_GillaJobbet26 okt (002)

A. Hur vi skapar sund och säker arbetsmiljö för alla åldrar

Få fler äldre att stanna längre – hur gör man?

Kerstin Nilsson
Handout Gillajobbet 2017 KN 20171026

Ewa Wikström
Presentation Ewa Wikström på Gilla Jobbet ht17

Lisa Schmidt
Lisa Schmidt Gilla Jobbet 171026

Hur unga möter arbetsmiljön – de första jobben under och efter plugget

Sara Thomee

Eva Jangdin
Unga i arbetslivet_åhörar

Bättre början mildrar krocken och får fler att stanna

Petter Gustavsson, Ann Rudman och Elin Frögéli
Petter Gustavsson gillajobbet_171026_skickad (002)

B. Hur vi får syn på och visar verksamhetsnyttan med god arbetsmiljö

Förbättra arbetsresultatet och arbetsmiljön – samtidigt!

Jörgen Eklund
Jörgen Eklund Gilla jobbet 2017 utlagd version

Christina Engius
ArbetsmiljölyftetGilla jobbet 2017-10-26-filmerpåvimeo

Sanny Shamoun
Sanny Shamoun Gilla jobbet presentation II

Vinsterna med god arbetsmiljö

Anders Johrén
GillaJobbet 20171026 Anders Johren

Undersök, riskbedöm och åtgärda med hjälp av checklistor i datorn, surfplattan eller mobilen

Gunnar Lagerström
Checklistor_gunnar_lagerström_20171023

Två verktyg för att upptäcka, åtgärda och följa upp arbetsmiljörisker

Filippa Restadh
Presentation av IA-systemet (endast bilder)

Linda Rose
Gilla Jobbet_RAMP-presentation 2017-10-26_ version 2017-10-19_ LRose

Lars Samuelsson
RAMP på Scania_ Lars S_ V 2017-10-19

C. Hur vi ser till att arbetsmiljön är hälsofrämjande

Upptäck och förebygg stressrelaterad ohälsa – verktyg och konkreta strategier

Mikael Rehnberg
Presentation kommer senare.

Motverka stress för ett mänskligare arbetsliv – konkret hjälp i arbetet med att förebygga stressrelaterad ohälsa

Cecilia Elander, Marie Åsberg
ÅsbergElanderStress

Hur skapa bättre möten?

Maija Oxelhag, Birgitta Södergren
Gilla jobbet Bättre möten 2017-10-26 final (002)

Hitta balansen mellan jobbet och resten av livet

Frida Fossland, Sara Leijonqvist
Hittabalansen_Gillajobbet_FF_SL

Skatta ditt återhämtningsbehov

Kerstin Wentz
Behov av återhämtning Kerstin Wentz

Uppgiftsfördelning i arbetsmiljöarbetet

Anders Engqvist
ledarna fördelning

Stöd i SAM-snurran – två sätt att ta reda på hur det står till och se till att något händer

Hanne Berthelsen och Hanna Ljungberg
Hanne Berthelsen Copsoq GILLA JOBBET 2017

Roger Hansson
Roger Hansson Gilla Jobbet slutversion
Tobias Åsell
Åsell STAMINA Gilla jobbet 2017

Magnus Svartengren
Svartengren 171026

Hur är det med chefens arbetsmiljö och organisatoriska förutsättningar?

Erik Berntson, Malin Ljungzell, Annika Härenstam
Chefers arbetsmiljö och organistoriska förutsättningarV1025

Förebygg och hantera mobbning av chefer

Christina Björklund
Mobbning Gilla jobbet Björklund

Se upp – Låt inte synsättskrockar bli en organisatorisk arbetsmiljörisk!

Lisbeth Rydén
Lisbeth Rydén ppt Gilla Jobbet 26 okt

OSA – i praktiken
Johan Mellnäs, Stina Ellerfelt Sköld, Petra Salino
Inga föredragsbilder

Hälsa och skiftarbete

Göran Kecklund
Kecklund_gilla jobbet_171026

Anneli Renér, Percy Schiöld
Sunt arbetsliv-Gilla jobbet Skiftarbete och hälsa bilder mönsterås

Lär dig att skapa en god samarbetskultur – för att förebygga konflikter
Thomas Jordan
Konflikthantering i arbetslivet hela (004)

Mobbning på jobbet – uttryck och åtgärder

Stefan Blomberg
StefanBlomberg2017-10 Gilla Jobbet (16-9) kopia

D. Hur vi får en bra digital arbetsmiljö

Digital arbetsmiljö

Jan Gulliksen
JanGulliksenGilla Jobbet 2017-10-26

Jonas Söderström
Jonas Södersttröm slutversion digital arbetsmiljo- Gilla jobbet okt 2017

Anna Pramborg
Digital am Gilla Jobbet 26 okt 2017 A Pramborg Suntarbetsliv

Fredrik Beskow
Inför rätt IT – GJ Fredrik Beskow v2

Robotarna kommer alltmer – vad innebär det för arbetsmiljön?

Christian Smith
robotar_och_arbetsmiljo_still smith

Adam Hagman
Robotdalen_engAdam Hagman