Välkommen till Gilla Jobbet - Fåtal platser kvar!

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. På våra konferenser får du ta del av den senaste forskningen, utbyta erfarenheter samt få nya idéer, tips och verktyg. Alla våra aktiviteter är kostnadsfria.

Under våren 2018 ser vårt program ut så här:
10 april Malmö - Sankt Gertrud FULLBOKAT!
19 april Falun - First Hotel Grand FULLBOKAT!
24 april Umeå - Folkets Hus
26 april Göteborg - Chalmers Konferens FULLBOKAT!

Konferenserna fylls snabbt - anmäl dig idag!

 

Filmer från den 26 oktober

Den 26 oktober 2017 genomfördes Gilla Jobbets stora event för tredje gången. Om du missade konferensen kan du se våra filmer eller ta del av annat material.

 

Vad är Gilla Jobbet?

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser.

Gilla Jobbet startades för sätta fokus på arbetsmiljöfrågan och stärka det engagemang som finns för förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. En viktig del i Gilla Jobbets uppdrag är att bidra till att omsätta forskningsresultat och annan expertkunskap till praktisk tillämpning och ge stöd och verktyg till målgrupperna så de kan tillämpa kunskapen på arbetsplatsen. Då kommer kunskapen till praktisk nytta.

Vi som står bakom Gilla Jobbet: